50% DISCOUNT FOR JUNIOR RIDERS

EQUIMO BLOG

> back to list

5.7.2022

Letní pařáky mohou být vyčerpávající: brzká rána, vlhký vzduch a dlouhé, horké dny. Existuje něco jako „příliš horko“? Kolik stupňů je „příliš horko“? 

Vše se netočí jen kolem teploty. Vlhkost je také důležitým faktorem, a pokud kombinace těchto dvou proměnných přesáhne určitou hodnotu, je ovlivněna schopnost koně chladit se. Tato tabulka s daty z výzkumu Univerzity v Minnesotě je šikovným pomocníkem při rozhodování, zda je počasí vhodné na trénink, nebo zda je lepší nechat koně v rámci zachování zdraví odpočívat ve stáji.

Základní hodnota tabulky je součet teploty vzduchu (°F) a vlhkosti (%). Zde je rovnice pro převod mezi stupni Celsia (°C) a Fahrenheita (°F):  

°C na °F: vynásobte 1.8 a přičtěte 32 (je-li teplota 30 °C: 30x1.8=54, 54+32=86 °F).

Je-li součet teploty a vlhkosti méně než 130, koně se ideálně ochlazují a je vhodné počasí na trénink. Schopnost chlazení je snížena nad 130, a při vystoupání nad 150 je chlazení z velké části zredukováno. Je-li kombinace více než 180, může se jednat o podmínky pro koně ve stresu fatální. V tomto počasí je nutnost tréninku na vašem opatrném zvážení.