50% DISCOUNT FOR JUNIOR RIDERS

EQUIMO BLOG

> back to list

18.6.2024

Náš podkovový graf a jeho kruhy symetrie ukazují několik základních hodnot: čas strávený v  každém chodu, procentuální rozdělení pohybu doleva a doprava a poměr chodů v rámci tréninku.

Tyto hodnoty vám ukazují, zda rovnoměrně zatěžujete obě strany vašeho koně. Někteří jezdci používají tuto funkci pouze z kontrolního hlediska, protože přirozeně jezdí vyrovnaně. Mnoho jezdců je ale při čtení výsledků překvapeno, protože nemusí být tak vyvážené, jak jezdci očekávají. Jedním z  hlavních důvodů je fakt, že lidé i koně mají “oblíbenou stranu” a cítí se lépe buď při jízdě doleva, nebo doprava. U koní tuto skutečnost můžeme přirovnat k  praváctví a  leváctví. Je-li kůň například pravák a  má snadnější pohyb doprava, jezdec může nevědomky preferovat právě jízdu na pravou ruku. Tendence upřednostnit jeden směr může být způsobená také fyziologickými predispozicemi či předchozím zraněním koně. 

Nesmíme ale opomínat jezdce samotné. Pokud se cítí lépe a pohodlněji při pohybu na jednu ruku, ať už z patologického, fyzického či psychického důvodu, mohou ubírat na času stráveném v tom méně příjemném směru pohybu. Nerovnoměrné zatížení koňského těla často vede ke zdravotním problémům či dokonce bolesti a  může se stát začarovaným kruhem. Abychom se vyhnuli potížím a  táhlým zdravotním problémům, je důležité kontrolovat vyváženost pohybu a podporovat přirozenou rovnováhu našich koní. 

A jaká je symetrie vašeho tréninku? Stáhněte si EQUIMO aplikaci a zjistěte to!