50% DISCOUNT FOR JUNIOR RIDERS

EQUIMO BLOG

> back to list

24.8.2023

V jezdeckém světě existují dva pojmy, které se rády pletou: rytmus a tempo. Pod pojmem rytmus rozumíme pravidelnost chodu, zatímco tempo značí rychlost ruchu. Jde tedy o rychlost pohybu a o jeho důležitosti dnes nemluvíme poprvé. Jedná se o jednu z nejdůležitějších veličin jízdy – ať už se podíváme na parkur, drezuru či cross country, správné tempo je základem úspěchu.

Proč je správné tempo tak důležité? Pro několik příkladů nemusíme chodit daleko. Stálé tempo je základem plynulé jízdy, ať je vaše disciplína jakákoli. Vhodné tempo v kroku, klusu či cvalu umožňuje koni správé nesení těla – pokud tempo přepálíte, kůň může váhou padat na přední nohy a naopak nedostatečné tempo může způsobit ztrátu energie a rozpad rytmu – čtyřdobého kroku, dvoudobého klusu a třídobého cvalu. Dle znalosti a volby správného tempa lze přesně určit „dobrý krok“ – tedy ten, za který vám drezurní rozhodčí udělí 8, a vhodné tempo je také základním kamenem dobrého parkuru, protože koni dává dostatek hybnosti ke skoku.

Potřebné tempo lidé trénují mnoha způsoby. Často si jezdci pouštějí či zpívají rytmické písničky, a tím se kontrolují v udržení dobrého cvalu. Zatímco někdo může používat stopky, skokoví jezdci znají ono „raz, dva…“ při nájezdu na překážku. I toto počítání je svým způsobem korekce tempa, které se jezdec snaží udržet pravidelné až do skoku (tedy nezrychlit ani nezpomalit). EQUIMO jezdcům nabízí obohacení repertoáru možností o funkci Equitronom. Tato funkce pípáním určuje rytmus tempa, které si předem zvolíte, a vy toto pípání můžete kopírovat a vizuálně proměnit do cvalu, který si přejete trénovat.

Nastavení Equitronomu najdete v aplikaci v profilu každého z vašich koní. Zde k úspěšnému nastavení potřebujete dvě veličiny – požadované tempo v metrech za minutu a délku cvalového skoku vašeho koně. Pokud si nejste jistí při zadávání kýženého tempa, můžete se odrazit od hodnoty 350 m/min. To je hodnota při parkuru, která u vyšších soutěží stoupá až k 370 m/min. Trénujete pravidelné tempo na parkurové závody? Pracujte s hodnotou 350. Chcete svého koně a sebe učit pravidelnost v pomalejším cvalu? Sáhněte po nižších číslech.

Průměrná délka cvalového skoku se pohybuje v rámci 3 metrů. Vy sami víte nejlépe, jestli má váš kůň průměrný, malý nebo naopak větší cvalový skok. Pokud také trénujete tempo ve vyšších hodnotách (například již zmiňované tempo parkuru), je pravděpodobné, že se délka cvalu o něco málo prodlouží.

Po zadání těchto dvou hodnot vám speciální kalkulačka v aplikaci vypočítá hodnotu Equitronomu, což je tempo v jednotkách SPM (kroky za minutu). Následně si vyberete jeden ze 7 zvuků, který je vašemu uchu nepříjemnější, a nastavení uložíte.

Equitronom si můžete zapnout kdykoli při jízdě. Stačí si při spuštěném měření otevřít okénko analýzy aktuální jízdy v aplikaci (tedy okénko, kde se vám počítá probíhající jízda), a kliknout na obdélník u osy Equitronomu ve svrchní části. Zbytek už je jen na vás!