50% DISCOUNT FOR JUNIOR RIDERS

EQUIMO BLOG

> back to list

24.2.2021

Často si přejeme, aby s námi naši koně mluvili. Ale co kdyby to šlo opačně – co kdybychom zlepšili naše chování a komunikaci, aby nám naši čtyřnozí partneři lépe rozuměli?

Většinu problémů s koňmi lze vyřešit lepší komunikací či motivací. My se dnes zaměříme na oblast motivace. Než se ale do tohoto tématu pustíme, stojí před námi důležitá otázka. Jste ke svému koni zdvořilí? Tak jako vy preferujete milého kolegu před neslušným, váš kůň bude také mít raději vaši slušnou stránku.

Každého občas tlačí čas, především jezdce snažící se vybalancovat pracovní, koňský a osobní život. Ani ve spěchu bychom ale neměli zapomínat na slušné způsoby. Namísto rychlého přiblížení ke koni jej nechejme v rámci pozdravu nejdříve očichat ruku. Po vybrání z kopyta nepouštějme hrubě nohu na zem – jemně ji položme. Tyto a další každodenní znaky respektu se stanou základem silného pouta mezi námi a koněm.

 

Motivace

Jako lidé jsme motivováni mnoha věcmi - úspěchem, penězi či stužkami. Co ale motivuje ke každodenním aktivitám naše čtyřnohé miláčky? Nejdříve určitě přijdou na mysl pamlsky. Ty mohou v tréninku pomoci, ale je nezbytné jejich správné načasování, protože koně si s odměnou spojují to, co udělají těsně před obdržením odměny. Když chcete koně odměnit, sáhnete do kapsy pro pamlsek a kůň natáhne nozdry směrem k vaší kapse, může si spojit pamlsek s kapsou, a ne s úkonem, za který jej odměňujete.

Dalším způsobem motivace je hra. Nepoužívá se příliš často, protože koně jsou o mnoho větší než my a nevědomky nám mohou ublížit. Probudit v rámci hry přirozenou zvědavost koně ale může být dobrý způsob, jak motivovat bázlivého jedince.

Metoda, kterou jezdci (často nevědomky) nejčastěji používají je motivace komfortem, neboli spíše motivace uvolněním diskomfortu. Tuto metodu vlastně používáme každý den. Když chceme, aby kůň uhnul do strany, vyvineme na něj tlak a on před tlakem ustoupí. Když chceme, aby náš kůň zrychlil, použijeme tlak holení a po zrychlení tlak uvolníme. Když vedeme koně do výběhu a on chce jít rychleji, taháme za vodítko, než zpomalí. Pojďme se podívat na dvě modelové situace, kde můžeme čerpat z tohoto typu motivace.

Náš kůň se bojí barevné překážky na jízdárně. V této situaci by mnoho jezdců donutilo svého koně přímou cestou k překážce. My ale už známe základy motivace a máme lepší způsob. Jak se přibližujeme ke skoku, uvědomujeme si tlak holení a aplikujeme jej pouze tehdy, když kůň nechce pokračovat vpřed. Ochotu odměníme uvolněním tlaku. Po přiblížení k překážce by se strach koně měl změnit na zvědavost. Dovolíme mu strašidelný objekt očichat a dotknout se ho nozdrami. A když se zvědavost změní v lhostejnost, bravo! Máme hotovo. 

Další modelovou situací je čištění hlavy – pro mnoho koní nepříjemná část denní rutiny. Často se koně snaží hlavu zvednout vysoko a my jsme donuceni v čištění přestat, což zde pro koně slouží jako špatná odměna. Buďme trpěliví a jemně i přes protesty v činnosti pokračujme. Když se kůň přestane snažit uhnout nebo jinak péči o hlavu ukončit, je řada na nás odměnit jej vzdálením kartáče a uvolněním tlaku, byť jen na chvíli. Tato metoda může být zdlouhavá, ale s častým opakováním si kůň zvykne, že když neprotestuje, odměna (v tomto případě uvolnění nepříjemného tlaku) bude brzy následovat.