50% DISCOUNT FOR JUNIOR RIDERS

EQUIMO BLOG

> back to list

Selected tag: balance

Our horseshoe graph and its symmetry rings show you a couple of essential values: the time spent in each gait, the percentage of riding on the left and right rein, and the ratio of the gaits during a session. Why are these numbers important? Keep reading to find out... continue reading
18.6.2024
Náš podkovový graf a jeho kruhy symetrie ukazují několik základních hodnot: čas strávený v  každém chodu, procentuální rozdělení pohybu doleva a doprava a poměr chodů v rámci tréninku. Proč jsou tyto hodnoty důležité? Pojďme si to společně rozebrat... continue reading
18.6.2024