50% DISCOUNT FOR JUNIOR RIDERS

EQUIMO BLOG

> back to list

Selected tag: tracking

Barbora Zourková is a dressage rider and a fresh graduate of the Horse Breeding and Agrotourism course at Mendel University. Her diploma thesis has combined dressage with research based on data from the EQUIMO tracker, and we are bringing you an interview where she explains what she has focused on and what results she has reached.   continue reading
8.12.2023
Answer yourself this: do you always know for sure how long you have been riding? The real-time analysis is here to help you achieve your plans and goals– be it a dressage session, jumping training, or a hack. continue reading
25.10.2023
Many equestrians know EQUIMO as a small „box“ that tracks, analyzes, and makes training plans easier. At the beginning of this year, we introduced an addition to our technologies: a device tracking your horse’s heart activity called the Heart Rate Set.   continue reading
4.8.2023
Barbora Zourková je drezurní jezdkyně a čerstvá absolventka oboru Chov koní a agroturistika na Mendelově Univerzitě. V rámci své diplomové práce kombinovala svou disciplínu s výzkumem na základě dat z EQUIMO trackeru, a my vám nyní s Barborou přinášíme rozhovor, ve kterém prozradí, na co se ve svém výzkumu zaměřila a jaké výsledky přinesl.  continue reading
8.12.2023
Řekněte si upřímně: víte vždy s jistotou, jak dlouho jezdíte? Aktuální přehled vím umožní dosáhnout krátkodobých cílů a splnit daný plán, ať už se jedná o drezurní lekci, skokový trénink či vyjížďku. continue reading
25.10.2023
Mnoho jezdců a příznivců jezdeckého sportu zná EQUIMO jako malou „krabičku“, která zaznamenává, vyhodnocuje a zjednodušuje organizaci tréninku. Počátkem letošního roku jsme uvedli na trh doplněk k již zažitým technologiím; měřič srdeční frekvence pro koně zvaný Heart Rate Set.   continue reading
4.8.2023